Mooie cijfers voor Corpus !!!

28-03-2017

U heeft  onze fysiotherapeutische zorg in 2016 beoordeeld met een rapportcijfer van 9,0.  Hier zijn wij uiteraard erg trots op. Fijn dat U onze zorg zo weet te waarderen. Dit sterkt ons om ook in 2017 er weer vol tegenaan te gaan en om het beste uit uw revalidatie te halen. Ook de kritische noten die uit de tevredenheidsenquête naar voren komen gebruiken wij om ons handelen te verbeteren. Dank aan alle mensen die het afgelopen jaar (n=120) de enquête voor ons hebben ingevuld.