Oncologie Fysiotherapie

01-11-2017

Collega Peter van Groesen is de 3-jarige Master opleiding oncologie fysiotherapie gestart.

De oncologie fysiotherapeut is een fysiotherapeut met uitgebreide achtergrond kennis van de verschillende vormen van kanker, de diverse medische behandelingen en de gevolgen van de medische behandelingen. Oncologie fysiotherapie is sinds 2012 een officieel erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie.

De gevolgen van kanker en de behandelingen kunnen ingrijpend zijn. Tijdens en na de behandeling kunt u last krijgen van allerlei klachten en bijwerkingen. Dit kan het dagelijks functioneren zoals werken, sporten of het doen van uw boodschappen flink beperken. Voor (ex) kankerpatiënten is er oncologiefysiotherapie: samen met de speciaal daarvoor opgeleide oncologiefysiotherapeut werken aan de verbetering van uw belastbaarheid. De begeleiding vindt individueel plaats en waar mogelijk en wenselijk in groepsverband.

De oncologiefysiotherapeut richt zich op de verbetering van Kwaliteit van Leven in alle fasen van de ziekte. Tijdens de medische behandeling, na afloop van de medische behandeling en ook als blijkt dat genezen niet meer mogelijk is. Iedere fase brengt zijn eigen specifieke problemen en aandachtsgebieden met zich mee. Wat overeenkomt in alle fasen is de algemene doelstelling van oncologische revalidatie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met kanker en het bevorderen van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn.

 

Wij wensen Peter veel succes bij deze opleiding !!!