Netwerk Looptraining


Patiënten met ‘etalagebenen’ kunnen ten gevolge van de vernauwde of afgesloten slagaders in hun benen maar een beperkte afstand lopen omdat ze veel pijn ervaren en daardoor even moeten stoppen met lopen. 
Corpus Fysiotherapie is met Paulien Wildhagen aangesloten bij een regionaal Netwerk LoopTherapie. Dit zowel voor de regio Tilburg als voor de regio Breda. Bij het netwerk begeleidenj fysiotherapeuten patiënten met perifeer arterieel vaatlijden bij het ‘door de pijn heen lopen’.

 

Looptherapie komt erop neer dat de patiënt op het moment dat hij pijn krijgt bij het lopen niet stopt, maar doorloopt totdat het echt niet meer gaat. Door dit minimaal drie maal per dag te herhalen, traint de patiënt om de loopafstand te vergroten. De begeleiding van een fysiotherapeut helpt patiënten om ‘door de pijn heen te lopen’. Zo is de loopafstand in sommige gevallen aanzienlijk te vergroten en kan een interventie (‘dotter’procedure of operatie) worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen.

 

Electronisch Patiënten Dossier en Database 
De communicatie tussen de vaatchirurgen en nurse practitioners vaatchirurgie enerzijds en participerende fysiotherapeuten anderzijds vindt plaats via een Elektronisch Patienten Dossier wat voorziet in de essentiële informatiebehoefte. Met de implementatie van professionele gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met PAV wordt naast een belangrijke verbetering in de kwaliteit van zorg, ook de onderlinge communicatie tussen zorgverleners geoptimaliseerd.