TARIEVEN

Omschrijving
Zitting fysiotherapie
Zitting manuele therapie
Zitting bekkentherapie
Zitting sportfysiotherapie
Zitting psychosomatische fysiotherapie
Groepszitting spec. beh. ft 4 personen
Lange zitting voor patiënten met meervoudige
of complexe zorgvragen
Screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Screening en intake en onderzoek
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
Toeslag voor uitbehandeling
Inrichtingstoeslag
Verstrekte verband en hulpmiddelen
Eenvoudige korte rapporten
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten
Fysiofit / Medische fitness per maand
Fysiofit/ Medische fitness per maand 2x per week
Fysiofit/ Medische fitness per kwartaal
Fysiofit/ medische fitness per kwartaal 2x per week
Fysiofit eenmalige intake

Versie 1.1 | Prijslijst 2019 | 01-01-2019

prijs in €
35,00
45,50
35,00
35,00
43,00
20,00

45,50
18,00
45,50
45,50
57,50
13,00
8,00
kostprijs
35,00
66,50
34,00
59,00
99,00
169,00
25,00