Medische fitness

Medische Fitness is bedoeld voor mensen die graag op eigen schema aan hun conditie willen werken. Tijdens dit trainings-uur werkt u onder begeleiding van een fysiotherapeut uw eigen trainingsprogramma af. Als u veilig en verantwoord wilt sporten of om gezondheidsredenen niet met reguliere sportactiviteiten kunt meedoen, is fysiofit iets voor u! De groepen bestaan uit 6 tot 10 personen. Hierdoor is er veel persoonlijke begeleiding mogelijk. 

Vooraf wordt middels een intake besproken wat u wil verbeteren (bijvoorbeeld uithoudingsvermogen, kracht rug-buikspieren, balans of stabiliteit) en wordt via een meting uw startniveau bepaald. Vervolgens wordt er voor u een individueel trainingsprogramma opgesteld. Dit programma is maatwerk. Gedurende de trainingsperiode wordt in overleg het programma verder aangepast.

Als u veilig en verantwoord wilt sporten of om gezondheidsredenen niet met reguliere sportactiviteiten kunt meedoen, is Medische Fitness iets voor u! 

Informatie over de prijzen kunt u vinden op de tarievenlijst!