Rugtriatlon

Veranderende inzichten

Vroeger
Tot voor kort geloofde de medische wereld dat aan rugklachten altijd een blessure ten grondslag lag. Een blessure van de kleine gewrichtjes tussen de wervels, van de tussenwervelschijf of van andere structuren van de wervelkolom. Iets was er kapot, overrekt of gescheurd. Uiteraard werd met name ingezet op ontlasten van de rug. Een geblesseerde rug had immers rust nodig om te herstellen. Regelmatig werd geadviseerd om 2 tot 3 weken bedrust te houden. Ook specialisten deden hard mee. Veel mensen met rugklachten werd zelfs geadviseerd om met sporten te stoppen.

Tegenwoordig
Door vele onderzoeken naar rugklachten en de beste wijze van behandeling, is duidelijk geworden dat bij ruim 80% van de rugklachten geen specifieke diagnose gesteld kan worden. Natuurlijk is er wat aan de hand, er zijn immer rugklachten, maar er is geen sprake van weefselschade. Tegenwoordig worden dit aspecifieke rugklachten genoemd. Om aspecifieke lage rugklachten te verhelpen c.q. voorkomen is het van belang om de veroorzakers van de klacht aan te pakken (je kunt immer geen blessure behandelen die je niet kunt vaststellen). De belangrijkste veroorzakers van lage rugklachten kunnen zijn:

  • Een slecht belastbare rug door een zittend leven (inactiviteit)
  • Geen optimale samenwerking tussen de spiertjes in de onderrug
  • Overbelastende factoren in werk en/of privé
  • Een slechte, belastende houding.
  • Psychische overbelasting
  • Andere factoren als roken en ongezonde levensstijl.

Het is dus van groot belang om te achterhalen waar de belangrijkste angel zit waardoor iemand rugklachten heeft. In heel veel gevallen is het zo dat de belastbaarheid van het lichaam (en de rug) door onderbelasting te wensen overlaat. We bewegen en belasten ons lichaam vaak onvoldoende of te eenzijdig. In z’n algemeenheid kun je zeggen dat de rugklachten ontstaan als de belastbaarheid van de rug lager is dan de belasting die de rug te verwerken heeft.

Rugklachten ontstaan vaak in een korte tijd, maar eigenlijk zijn ze ontstaan door een lange tijd waarin het evenwicht tussen de dagelijkste belasting enerzijds en de belasting van de rug anderzijds niet meer in evenwicht is. Met de Rugtriatlon training herstelt u het evenwicht door een sterke rug met een goede coördinatie.

Anders en beter
Een jong en actief persoon die rugklachten krijgt zal vaak ook weer vrij snel van de klachten af zijn. Het lichaam is in principe zeer belastbaar. Klachten kunnen wel eens optreden, maar het lichaam herstelt snel. De meeste mensen met rugklachten zijn echter niet jong, actief en/of sportief. Specifieke training is dan nodig om een belastbare rug te krijgen. Trainen in een fitnesscentrum is uiteraard mogelijk. De opbouwprogramma’s zijn echter niet afgestemd op de lagere aanwezige belastbaarheid. Te vaak wordt de training opgebouwd naar de wetten van de spierkrachttraining. Vooruitgang lijkt snel geboekt te kunnen worden. Hier zit de “bottle-neck”. De spieren zijn inderdaad in staat om in vrij korte tijd beter getraind te raken. De andere structuren van de rug (maar ook van andere gewrichten), zoals pezen, banden, slijmbeurzen, kapsels en kraakbeen kunnen zich echter maar langzaam aanpassen aan een hogere belasting.
Gevolg: Veel klachten als gevolg van een te snelle opbouw!!

Met de Rugtriatlon wordt een opbouw gevolgd die past bij personen die niet jong + sportief + actief zijn.

Lokale spiertraining
Kracht is de basis van veel trainingsprogramma’s. Sinds kort is duidelijk geworden dat de zogenaamde lokale stabiliserende spieren bij veel mensen met rugklachten zwak of volledig inactief zijn. Herhalende rugklachten zijn vaak een gevolg van inactiviteit van deze spiertjes. Het activeren van deze spieren is een voorwaarde om zonder blessures een goede trainingsopbouw vol te kunnen houden. Deze spieren zijn echter niet te trainen door echte krachttraining maar door coördinatietraining. Voorafgaand aan de Rugtriatlon kan dan ook een individuele training plaats vinden. Naast specifieke training van deze lokale spieren wordt in deze individuele setting ook de coördinatie van de Rugtriatlon basics ingetraind. Rugtriatlon fysiotherapeuten zijn specifiek getraind om deze lokale spiertraining te geven.

Training met losse gewichten
Uit onderzoek blijkt dat het trainen op fitnessapparaten wel verbetering geeft op die apparaten, maar dat het positieve effect op de belastbaarheid in het dagelijks leven gering is. Het is heel belangrijk om de manier van trainen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vormen van belasting in het dagelijks leven. Dat kan het beste door te trainen met losse gewichten. In de Rugtriatlon wordt dan ook uitsluitend met losse gewichten getraind.

Pijn
Pijn voorafgaand aan de Rugtriatlon
Veelal kunt u al beginnen met de Rugtriatlon terwijl u rugklachten en pijn heeft. Alleen in specifieke situaties, zoals bijvoorbeeld bij compressie op zenuw, kan nog niet met de Rugtriatlon gestart worden. In het individuele onderzoek voorafgaand aan de Rugtriatlon worden deze specifieke situaties opgespoord. Bij onduidelijkheid wordt vooraf een bezoek aan uw huisarts geadviseerd. Veruit de meeste mensen kunnen dus met pijnklachten gewoon aan de Rugtriatlon beginnen.

Pijn tijdens de Rugtriatlon
Tijdens de Rugtriatlon kan het zijn dat de pijnklachten, zeker in begin, erger worden in plaats van minder. Hiervoor zijn 2 oorzaken aan te geven:

  1. Er gebeurt wat met uw lichaam. Uw rug moet wennen aan het feit dat het specifiek belast wordt.
  2. Het pijnverloop, zeker bij chronische rugklachten, is in de tijd vaak wisselend. Het kan dus goed zijn dat de pijn ook erger geworden was zonder Rugtriatlontraining.

“Goede pijn” bestaat dus wel degelijk. Pijn als teken dat er iets ten goede verandert, maar waar het lichaam wel even aan moet wennen.